Kontakt

Almunge skolas expedition
740 10 Almunge

Anmäl sjukfrånvaro

Gör din frånvaroanmälan på Skola24 eller på tel.nr: 0515-777 601, senast 8.30 samma dag.

OBS! Sjukanmälan ska ske av förälder eller annan vårdnadshavare, inte av eleven själv