Skultptur/installationer NO/bild 7B

Plats:
Blå rummet

Datum:
8 december

Startar: 12:15

7B redovisar sina alster som är resultatet av ett samarbete mellan NO/bild, Blå rummet från 12.15